کرم پنیر خامه ای

در خانواده ی ما پنیر محجورترین خوردنی هاست. خیلی کم خریداری می شود و خیلی کم خورده می شود.  ما بیشتر ماست مدار هستیم . البته هر از چند دَه گاهی به سراغ پنیر و مخلفات آن می روم گاهی پیتزایی یا کیک پنیری و یا این کرم خوش بافت و شکیل ایضاً لذیذ ” کرم پنیر خامه ای “.  کرم پنیر تناسب عجیبی با کیک های هویج و کدو حلوایی دارد هر چند من خودم ترجیح می دهم به کیک هایی که به لحاظ تغذیه ای سالم و مفید هستند چیز های مضر اضافه نکنم اما خوب  به قول ادامه مطلب کرم پنیر خامه ای