تسلیت

بر هرچه هست ،نام محمّد نوشته اند آری که اسم و رسم خدا را زوال نیست رحلت جانگداز پیامبر رحمت و شهادت دلسوز کریم اهل بیت بر همه عاشقان آل طه تسلیت باد. انشالله که رویمان با محبت نبوی سپید گردد و یلدایمان با یاد آل طاها بهاری شود و روسیاهی فقط بماند برای همان زغال لحظه لحظه ها یتان بی نام محمد ( ص ) و آل محمد (ص) مباد