پخت نان پای و تارت به روش بلایند بیکینگ

اگر از شما بپرسند   بلایند بیکینگ را به فارسی ترجمه کنید شما چه واژه ی مناسبی را پیشنهاد می کنید؟  پخت کور  یا……….یا  اینکه  همان بلایند بیکینگ بهتر است؟ اما شاید اصلا بپرسید خود بلایند بیکینگ چیست و اینکه چرا بلایند و چگونه؟  در این نوع پخت، نان تارت و یا پای از قبل پخته می شود یعنی بدون اینکه مواد پرکننده رویه نان اضافه شود. ممکن است برایتان سوال پیش آید که در چه مواردی از این نوع پخت استفاده می شود؟ پاسخ بسیار واضح است در مواقعی که مواد پر کردنی ( فیلینگ) پخت نشوند یا اینکه مدت ادامه مطلب پخت نان پای و تارت به روش بلایند بیکینگ