کیک فنجانی لبو

یادش بخیر پاییز ها و زمستانهایی که سر هر چهار راه و گذری چرخ دستی های لبو فروشی ها دیده می شدند اما حالا به ندرت مگر در میادین مشهور و پر رفت و آمد شهر  یکی دوتایی پیدا  شوند.  هر چند من خودم زیاد اهل خرید از این لبوفروشی ها خصوصا آندسته که لبو ها را لای روزنامه های کهنه می پیچیدند و یا آنهایی که  لبوی داغ را در کیسه نایلونی دست مردم می دهند نبوده ام و نیستم. اما از بوی لبوهای قرمز بخار پزشده روی چرخ ها خوشم می آمده و می آید. به نظر من ادامه مطلب کیک فنجانی لبو

آش ماست

یکی از شاخص ترین آش های خطه ی آذربایجان آش ماست است. البته در زورآزمایی آش ماست و آش دوغ  در آشپزخانه من آش دوغ زورش به آش ماست می چربد و آنرا در چشم به هم زدنی ضربه فنی می کند حالا یا داور وسط که من باشم حق کشی می کنم و به سود آش دوغ رای می دهم یا اینکه در قرعه کشی هم آش دوغ برنده می شود ؛ خلاصه اینکه بیشتر اوقات آش دوغ دستش به عنوان برنده بالا می رود ! اما این به آن معنا نیست که آش ماست بد است  بلکه آش ادامه مطلب آش ماست