بستنی انار

بستنی فصل نمی شناسد بهار ، تابستان پاییز و زمستان همیشه و همه جا بستنی! چند روز پیش از شب یلدا در واپسین روزهای پاییزی اولین برف زمسنانی بارید. شاید باور نکنید در روزهای زمستانی من بیشتر از همیشه هوس بستنی خوردن به سرم می زند. لطف برف آمدن به یک طرف ، بستنی خوردن آنهم بستنی انار یک طرف دیگر همه ی عوامل دست به دست هم دادند تا من این بستنی را درست کنم. فراموش نمی کنم روزی را که کودکی هشت نه  ساله بودم، برف سنگینی باریده  و مدرسه ها تعطیل بود و هروقت که مدرسه تعطیل ادامه مطلب بستنی انار

بستنی شاتوتی

بستنی خوردن نیاز به بهانه و مقدمه چینی ندارد اگر در خانه بستنی باشد دخلش در آمده ! مخصوصا از نوع میوه ای اش البته من که اهل بستنی خوردن فراوان هستم خیلی از بستنی ها ی بازاری را نمی توانم بخورم بنابراین متد آسانی برای درست کردن بستنی پیدا کرده ام در این روش اصلا نیاز به درست کردن کاستارد نیست ولی نتیجه طعم و مزه  تضمین شده تر از روش دنگ و فنگ دار درست کردن کاستارد است. راستش را بخواهید بعد از هر بار بستنی خوردن فراوان وجدان درد مرد افکنی می گیرم و نادم می شوم ادامه مطلب بستنی شاتوتی