بهترین کیک شکلاتی خشتی یا ماد کیک

کیک های شکلاتی انواع  و اقسام گوناگونی دارند. . البته سوال اصلی اینست که خود ماد کیک  چیست؟ اگر کیک را بپزید خواهید دید که در هنگام برش زدن درست مثل خشت آجری که هنوز در کوره نرفته می باشد صاف و صیقلی برش می خورد و یکی از مناسبترین کیک ها برای تراشیدن و خلق کیک های هنری می باشد. البته این جواب اصلی سوال ما نیست. جواب اصلی به خود کلمه “Mud”  بر می گردد که به فارسی، گل ( گ با کسره ) است . اینکه خاستگاه این کیک واقعا آمریکا و اطراف می سی سی پی ادامه مطلب بهترین کیک شکلاتی خشتی یا ماد کیک

کیک توپی cake ball

یه توپ دارم قل قلقلیه ، شکلاتی و نازنازیه   می زارم تو دهن آب میشه…………هروقت که این کیکها را درست کردید .جای نقطه چین ها را شما پر کنید ! این کیکهای کوچک  بسیار ارزشمند هستند زیرا شما دیگر نگران اسراف  خورده کیک های بوجود آمده از بریدن و تنظیم کردن کیک ها نخواهید بود یا اینکه شما از  کیک هایی که خوب از آب در نیامنده اند ناراحت هستید و نمی دانید با آنها چه کنید! درست کردن کیک بال یا کیک توپی راهی بسیار ساده جهت افزودن کیفیت و کمیت خورده کیک ها  و کیک های بی مصرف ادامه مطلب کیک توپی cake ball