تهدیگ سیب زمینی با تزیین جعفری

تهدیگ یکی از محبوبترین قسمتهای پلوخوری می باشد. معمولا همه ما از بچه تا  بزرگ از حالت کرانچی تهدیگ خوشمان می آید و از خرد کردن  یک چیز ترد و شکننده زیر دندانهایمان لذت می بریم. خرچ خرچ کردنش هم آزارمان نمی دهد!  از تجربیات شخصی بنده و از گفت و شنود ها  این طور بر می آید که درست کردن تهدیگ های مختلف نشان دهنده ی سلیقه ی کدبانو ی خانه در امر شریف پختن است و در آوردن . چند سال پیش مشغول تماشای برنامه مارتا استوارت بودم که ایشان با مهارت کامل با یک برگ جعفری و ادامه مطلب تهدیگ سیب زمینی با تزیین جعفری