مارمالاد به

اولین باری که مربای به خوردم خیلی کوچک بودم ولی  به خوبی یادم می آید بعد از پختن مربا کلی ذوق زده شده بودم که “به زرد” را داخل قابلمه انداختیم و”به صورتی”  رنگ بیرون آوردیم. برایم سوال شده بود رنگ زرد چطور صورتی رنگ شد. مادرم در جواب کنجکاوی و سوالات من می گفت جنس قابلمه و آب لیمو باعث شد تا رنگ  میوه  تغییر کند من همیشه جواب های مادرم را قانع کننده می یافتم چراکه  برای هر کودکی مادرش نه تنها امن ترین جان پناه دنیاست بلکه مربی و استاد بزرگ او نیز به شمار می رود ادامه مطلب مارمالاد به