کتلت ماهی شیر

خوردن سبزی پلو با ماهی یکی از بخشهای اصلی سور  و سات شب عید است. از هر کجا که شده باید سفره ی عید از این غذای لذیذ خالی نباشد انگار که سال بدون آن نو نخواهد شد یا اینکه بهارمان قمر در عقرب می شود. چند روز پیش از عید برای خرید ما یحتاج روزهای عید به فروشگاهی رفته بودم، به قسمت ماهی که رسیدم دیدم ماهی قزل الا تمام شده بود، یکی  از دلایل اتمام زود هنگام قزل آلا غیر از خوش خوراک بودنش همان قیمت نسبتا ارزانتر آن در میان آنهمه ماهی گران قیمت بود. بعد از ادامه مطلب کتلت ماهی شیر