کیک هلو

کیک هلو و پاییز؟ شاید برای پختن کیک با میوه های تابستانی، دیگر دیر شده باشد اما شواهد بر این قرار است که هنوز هم می توان برخی از میوه های تابستانی مثل هلو یا شبرنگ را در میوه فروشی ها پیدا کرد. هر چند که در پاییز میوه های تابستانی موجود در بازار بسان لشکر شکست خورده هستند ولی باز هم می توان روی آنها حساب کرد.  چند ماه پیش چشمم یه یک دستور منحصر به فرد کیک هلو در سایت فود نت وورک food network خورد، نخورده دهانم را آب انداخته بود همانجا تصمیم گرفتم  که آنرا امتحان ادامه مطلب کیک هلو