ترشی سالاد مشهدی

به پدرم  می گویم زمستان  او می گوید ترشی ، البته به او حق می دهم زیرا از اوقتی که به یاد دارم  در خانواده ما پاییز فصل درست کردن انواع ترشیجات بوده زمستان فصل خوردن آنها، ایوان بزرگی داشتیم که  انبار و محل تدارکات خانه بود. دور تا دور ایوان کوزه های سفالی سبز رنگ در اندازه و سایزهای مختلف چیده شده بود. کوزه هایی که تزئین ایوان به شمارمی رفتند  مخصوص ترشی گداشتن و سرکه انداختن بودند . ما اول سرکه می گذاشتیم بعد با همان سرکه خودمان ترشی و خیارشور درست می کردیم . ترشی و خیار شور هم ادامه مطلب ترشی سالاد مشهدی