مافین کدو حلوایی

پختن و خوردن خوراکی های سالم از دغدغه های همگی ما می باشد. اینکه چگونه بخوریم تا سالم بمانیم به چگونه پختن و انتخاب مواد اولیه مفید و سالم ربط دارد.  هر چند با اخباری که راجع به استفاده ی بیش از حد سموم و کود های شیمیایی به گوش می رسد و میزان بالای شیوع برخی بیماریهایی چون سرطان ،  مواد سالم هم به نظر دست نیافتنی می باشند. اما عمر و سرنوشت دست خداوند است چه با مواد سالم چه بی مواد سالم  بنابراین ما نیز خود را به دست قادر متعال می سپاریم و با توکل به ادامه مطلب مافین کدو حلوایی