رب فلفل قرمز

  پس از رب گوجه فرنگی، رب فلفل قرمز از کارامد ترین رب ها به حساب می رود البته نه در هر آشپزخانه ای بلکه در آشپزخانه ما و امثال ما که فلفل دوست هستند. رب فلفل در انواع غذاهایی که بشود در آنها از فلفل استفاده کرد کاربرد دارد از یک  نیمروی ساده صبحانه گرفته تا  خورشت ها و پلوها ی گوناگون. به طور کل رب درست کردن خودش عالمی دارد من عاشق درست کردن رب گوجه فرنگی در خانه بودم و هنوز هم هستم، بوی رب تازه که در حال قُل قُل زدن روی گاز یا هیزم است ادامه مطلب رب فلفل قرمز