کیک فنجانی کدو حلوایی

یک زمانی نه چندان دور  روزی نبود که شب شود و ما کدو حلوایی میل نکرده باشیم. پاییز که شروع می شد  سر و کله ی کدو حلوایی  هم پیدا می شد صبحانه ی روزهای پاییزی و زمستانی ما پوره ی کدو حلوایی بود. من خودم به کدوحلوایی علاقه خاص دارم مخصوصا تخم کدو!  برای همین  وقتی کدو می خرم مثل اینست که نه کدویی آمده  و نه کدویی رفته البته به شرط اینکه چیپس پوست کدو نیز درست کنم یعنی از پوست تا تخم کدو همه و همه قابل خوردن هستند، آنهم چه خوردنی! قدیم ندیم ها  با ترکیب ادامه مطلب کیک فنجانی کدو حلوایی