کوکی پسته ای pistachio cookie

نزدیک خانه ی قدیمی ما عطاری بود که  مغازه اش  با یک جواز کسب عطاری، بیشتر شبیه مرکز خرید چند منظوره بود. صاحب مغازه  می گفت در اینجا هر چه بخواهید یافت می شود از شیر مرغ تا جان آدمیزاد!! او پیرمردی شوخ طبع اما بسیار بد اخلاق  بود و همین اخلاق او باعث می شد من این قسمت جان آدمیزاد را جدی بگیرم برای همین هر وقت مادرم می خواست وارد آن مغازه شود به او تذکرات امنیتی و خطرات احتمالی را گوشزد می کردم او هم می خندید و می گفت آی گیزیم (دختر جانم) منظور او از ادامه مطلب کوکی پسته ای pistachio cookie