چیپس پوست کدو حلوایی

روز بسیار پربرکتی سپری شده و جهان به قدوم مبارک پیامبر مهربانی ها و رحمت، متبرک گشته است. روزی که گذشت خداوند به مناسبت ولادت بهترین مخلوق دو عالم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم باران رحمتش را هدیه شهر تهران کرد تا غبار از چهره ی شهر بشوید و بشارت هوای دل افروزی را  دهد. هم اکنون سحرگاه روز چهارشنبه پنجره ها را باز کرده و نفس می کشم واقعا اوقات دلفروزیست. هوا آنچنان است که اگر شکرگزار خالق یکتا نباشم جفا به خود کرده ام و چه کسی جز رسول اکرم ص  من را ادامه مطلب چیپس پوست کدو حلوایی