کلم پلو با مرغ

خوشبختانه رابطه ی خانوادگی ما با  خانواده ی کلم بسیار خوب و صمیمانه است به طوریکه کلم جایگاه ویژه ای در منوی غذایی ما دارد. در منوی غذاهای آذری کلم به وفور وجود دارد و در آشها و دلمه ها ی مختلف به کار می رود اما کلم پلو جایی در آن منو ندارد . یادم می آید اولین باری که این کلم پلو را خوردم زیاد چنگی به دلم نزد اما وقتی با قاطی کردن ادویه های مختلف این پلو را پختم نهضت کلم پلو خوری  کاملا پیروز شد وحالا یکی از غذاهای بسیار دلخواه همگی ما می باشد ادامه مطلب کلم پلو با مرغ