پلوی کدو حلوایی یا بال قاباخ پیلاوی

کدو حلوایی از صیفی جات پر طرفدار زمستانه برخی از شهرهای آذربایجان می باشد . بال قاباخ یا شاخ قاباخی  همان کدو حلوایی خودمان به زبان آذری می باشد که در بین افراد خانواده و فامیل ما محبوبیت دارد. برای ما یک پاییز و زمستان است و یک دنیا کدو حلوایی که به صور مختلف  پخته می شود. صبحانه ها، پوره کدو حلوایی با هل و شیره ی انگور، ناهار ها  انواع خورشت ها و پلوها و شام …، راستش شام هم همان پوره با ماست ! شاید تا به حال پلو با کدو حلوایی را ندیده ونچشیده اید اما ادامه مطلب پلوی کدو حلوایی یا بال قاباخ پیلاوی