پای موز و تافی Banofee Pie

از خیلی ها شنیده ام که  پختن یک پای حرفه ای بسیار سخت است اما به نظر من اینطور نیست. اولش سخت است  مثلا دو سه بار اول ولی هیچ کاری نشد ندارد !  دفعه سوم و چهارم گردوی سخت را شکسته اید و به نتیجه ی مطلوب رسیده اید. این بار قصد ندارم راجع به خمیر پای برای شما سخنسرایی کنم زیرا برای این پای بسیار خوشمزه  ولی پر کالری نیاز به خمیر پر طمطراق نداریم بنابراین بحث خمیر پای را در یک پست دیگر به تفصیل توضیح خواهم داد. این پای مناسب برای بچه ها و کسانیست که ادامه مطلب پای موز و تافی Banofee Pie