کوفته تبریزی

کوفته تبریزی از غذاهای بسیار معروف خطه ی آذربایجان است  شاید نامش  اسم یک شهر خاص را به یدک می کشد اما در واقع متعلق به  تمامی شهرهای آذربایجان کشورمان است. قدیم تر ها  بانوهای با سلیقه آذری سختی های زیادی برای تهیه این غذای خاص تحمل می کردند  مثلا باید برای ساعتها گوشت را در هاون می کوبیدند. من که یادم نمی آید ولی مادرم هم تعریف می کرد که  او نیز عادت داشته تا گوشت را در هاونی که داشتیم و عمرش از من بیشتر است  بکوبد  ولی با آمدن چرخ گوشت مادرم جزو اولین خریداران آن بوده ادامه مطلب کوفته تبریزی