پاستای بادمجان

در خانه ما کسی طرفدار ماکارونی و پاستا نیست اما به دلیل اینکه نجات بخش آشپز باشی  در مواقع اورژانسی می باشد هیچگاه از منوی غذا حذف نشده است. مثلا فرض کنید مهمان ناخوانده ای از راه می رسد و شما هم تعارفی می زنید که بفرمایید ناهار یا شام در خدمت باشیم الان که وقت رفتن نیست ای بابا یک نان و پنیری هست دور هم می نشینیم و می خوریم، تعارف هم که آمد نیامد دارد تعارف مقبول واقع می شود و شما می دوید طرف اشپزخانه و اینجاست که ماجرا شیرین می شود… این دقیقا همان اتفاقی ادامه مطلب پاستای بادمجان