مینی وجی مرغ برگر !!!!!

گاهی اوقات آنقدر در جریان زندگی غرق می شویم که اصلا متوجه نمی شویم کی و چگونه مواد غذایی که خریده ایم تمام شده است!  وارد آشپزخانه می شویم تا ناهار یا شام آماده کنیم، از همه جا بی خبر در یخچال و فریزر را باز می کنیم ، ای دل غافل  پس این چیز میزهایی که خریده بودیم کجاست ؟ یعنی به همین زودی تمام شد؟ کی تمام شد؟ اما در همین وقت هاست که مغز خانمهای خلاق شروع به سوزاندن سلولهای خاکستری می کند تا هر چه سریعتر معمای ” چی بپزم” حل شود . تازه اینجاست که ادامه مطلب مینی وجی مرغ برگر !!!!!