تزئین کیک کره ای با روش Transfer / شکلات ترنسفر

   علی عدل مجسم علی خشم مقدس علی قرآن ناطق علی ذوالفقار محمد (ص) و . . . . و اما هر چه گویم  باز هم نمی شود با کلمات از علی سخن گفت    انشاالله که همانند مولا علی زندگی کنیم هر چند که شخص شخیص خودم خاک زیر نعلین ایشان هم نمی شوم چه برسد که خود را شیعه ی علی بنامم که شیعه بودن از مسلمانی فراتر رفتن است و کسب همچون درجه ای بسیار سخت !   گه گاه وقتی  وارد آشپزخانه می شوم یاد شعر مرحوم آقاسی می افتم که می گوید شیعه یعنی وعده ای ادامه مطلب تزئین کیک کره ای با روش Transfer / شکلات ترنسفر