خمیر پیتزا (۱)

یک پیتزای خوب خانگی فقط وقتی خانگی به حساب می آید که نان و سس پیتزا در خانه تهیه شوند.  پیتزا در واقع یک نوع نان است که طی سالها به یکی از خوش خوراکترین نانها و غذاهای دنیا تبدیل شده است  بنابراین تهیه یک خمیر خوب از اصول کار است، بعضی ها نان ضخیم بعضی ها هم نان نازکتر را دوست دارند. انتخاب خود من نان نازک پیتزاست  اما نان ضخیم تر نیز گزینه ی   محبوب ترین های اعضای پیتزا خور خانواده می باشد. نان هایی  که در فر پخته می شوند ناخوداگاه به دلیل ماهیت خود فر  کمی ادامه مطلب خمیر پیتزا (۱)