حلوا اوماج / اوماج حلواسی

حلوا به خودی خود غذا یا دسری خوشمزه است اما در فرهنگ غذایی ما ایرانیان، حلوا  شیرینی مجالس عزا و عزاداری می باشد. حالا چرا در مراسم عزا حلوا سرو می کنند؟  مواد تشکیل دهنده حلوا آرد، روغن، گلاب و شکر/عسل/شیره  می باشند که در نتیجه طبع حلوا را گرم می کنند. همانطور که می دانیم  غم  سردی محسوب می شود، بر اساس گفته های علمی، گل سرخ محمدی خاصیت ضد افسردگی دارد بنابراین خوردن حلوا ( گرمی) در هنگام غم و عزاداری (سردی) تعادلی را در بدن شخص عزادار ایجاد می کند. و اما حلوای اوماج بسیار متفاوت با ادامه مطلب حلوا اوماج / اوماج حلواسی