کوکی شکری عروسکی

یکی از قسمتهای هیجان انگیز شیرینی پزی  پختن و تزئین انواع کوکی ها و بیسکوئیت ها می باشد. کمی سخت و وقت گیر است اما از آن قسم کارهای وقت گیریست که گذر زمان اصلا احساس نمی شود. مخصوصا  وقتیکه چهره های خندان و نمکی با موهای فلفلی خلق کنید.  دختر بچه که بودم بیشتر به بازیهای پر تحرک و بالا پایین پریدن  علاقه داشتم .  با اینحال عاشق عروسک هایی بودم که مادرم برایم درست می کرد دوخته های روی صورت چشمانی که با دگمه درست میکرد دستها و پاهای شل و آویزان و موهای کاموایی عزوسکها همه شادوخندان ادامه مطلب کوکی شکری عروسکی