شیرینی پنجره ای

حتما با خود می گویید بازهم یک دستور تکراری دیگر شیرینی پنجره ای ، می دانم که همه ی عزیزان با طرز پخت آن آشنا هستند، مگر کدبانویی پیدا می شود که در خانه لوازم پخت این شیرینی را نداشته باشد؟  شیرینی که لا اقل برای من و هم سن های من – چند سالی بزرگتر یا کوچکتر- و حتی نسل پیش از من  به اندازه تمام دوران دیس دیس خاطره بر جای گذاشته است. بوی این شیرینی آمیخته با بوی مادر  درهنگام قالب زدن و فرو کردن قالب در روغن  در خانه می پیچید و من در کنار او ادامه مطلب شیرینی پنجره ای