بورانی کنگر

تصور شایع در مورد بورانی ها اینست که آنها   باید در ماست غرق باشند تا اسم بورانی به خود بگیرند  اما بورانی های بدون ماست هم وجود دارند مثل بورانی لوبیا سبز یا همین بورانی کنگر که یکی از غذاهای مفید و ساده می باشد و تقریبا تمام مواد مورد نیاز بدن را نیز تامین می کند. هر چند که فصل کنگر تمام شده اما شاید شما هم مثل من کنگر مورد نیاز خود را فریز کرده باشید.  البته کنگر تازه  صفای دیگری دارد مخصوصا کنگر کوه های آذربایجان و یا کردستان ! مواد مورد نیاز:( برای ۴ نفر) کنگر ادامه مطلب بورانی کنگر