آش اوماج یا اوماج آشی

آشها از بهترین و مفید ترین غذاهای موجود در عالم هستند. یکی از خوبیهای آشها در اینست که همراه با تنوع فصل ها  متنوع می شوند. هر فصل آش مخصوص به خود را داردو بعضی از آشها هم مختص یک فصل نبوده و به اصطلاح آشی برای تمام فصول  می باشند. مثل همین آش بسیار مفید  اوماج !  این آش نه تنها مقوی و سیر کننده است بلکه جنبه ی درمانی نیز دارد. بر حسب اتفاق چند روز پیش مشغول تماشای یکی از برنامه های پزشکی بودم ، دکتر برنامه از خواص سبزی تره در متوقف کردن خونریزی می گفت ادامه مطلب آش اوماج یا اوماج آشی